.

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 26/05/2561 Unmanageable
100    ปรัชญา 26/05/2561 Unmanageable
200    ศาสนา 26/05/2561 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 26/05/2561 Unmanageable
400    ภาษา 26/05/2561 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 26/05/2561 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 26/05/2561 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 26/05/2561 Unmanageable
800    วรรณคดี 26/05/2561 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 26/05/2561 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 

นายสมเกียรติ  หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายเกษมรันต์   ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
 


 
 
March 2564
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 8 March 2564
 
All online 1 People
IP number 3.235.108.188
You are visitor number 279,708
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
311 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
Tel : 0434-4906-0
Email : เว็บมาสเตอร์ kaweenarin.msu@gmail.com 0896-2020-26