หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ประกาศโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระหว่าง วันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ     [คลิกเข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์]  [ดาวน์โหลด เอกสารประกาศรับสมัครนักเรียน หลักฐาน กำหนดการ ตารางสอบ และวันรับรายงานตัว]

<ดาวน์โหลดไฟล์>  ปกรายงาน , บทสรุปผู้บริหาร , ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินของสถานศึกษา, ส่วนที่ 3 สรุปแนวทางการพัฒนา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธ๊ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
      พิธ๊ปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิการศึกษาให้กับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.ทวีศักดิ์ สมนอก
พิธีทำบุญบวงสรวงระพุทธรูป ประจำโรงเรียน 
       
นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษาร่วมต้อนรับรัฐมนตรว่าการช่วยกระทรวงศึกษาธิการ 
      รัฐมนตรว่าการช่วยกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณนิช ,ผู้อำนวยการ สพม.เขต 25 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู , คณะศึกษานิเทศ , และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา นายทวีศักดิ์ สมนอก ที่ได้ให้โอกาสพัฒนาทักษะแก่ลูกนักเรียนาได้นำเสอทักษด้านโค้ดดิ้ง
ประชุมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
      วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เข้าร่วมประชุมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) พร้อมคณะผู้บริหารและครูจากสหวิทยาเขตแวงใหญ่ 
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษาและได้นำเสนอผลงานด้านโค้ดดิ้ง
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


สถานีข่าว ชาวดำแดง
 


ภาพการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
 

นายทวีศักดิ์ สมนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และนายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าแข่งขัน และเป็นกรรมการตัดสินในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ซึ่งได้รับเกียรติจาก สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ดูแลและอำนวยความสะดวกการแข่งขัน กิจกรรมศิลป และนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น