หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

<ดาวน์โหลดไฟล์>  ปกรายงาน , บทสรุปผู้บริหาร , ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินของสถานศึกษา, ส่วนที่ 3 สรุปแนวทางการพัฒนา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษาร่วมต้อนรับรัฐมนตรว่าการช่วยกระทรวงศึกษาธิการ 
      รัฐมนตรว่าการช่วยกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณนิช ,ผู้อำนวยการ สพม.เขต 25 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู , คณะศึกษานิเทศ , และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา นายทวีศักดิ์ สมนอก ที่ได้ให้โอกาสพัฒนาทักษะแก่ลูกนักเรียนาได้นำเสอทักษด้านโค้ดดิ้ง
ประชุมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
      วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากท่าน ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให้เข้าร่วมประชุมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019) พร้อมคณะผู้บริหารและครูจากสหวิทยาเขตแวงใหญ่ 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ละน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
      ผู้บริหาร และคณะครู แโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
การแข่งขัน ROBOT MAKE X THAILAND 2019 
      การอบรม และแข่งหุ่นยนต์ MAKE X THAILAND 2019 เซ็นทรัลขอนแก่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้คะแนนรวมภาระกิจ 390 คะแนน ลำดับ 14 ไม่ผ่านเป็นตัวแทน 12 ทีม ไปแข่งต่อในระดับชาติ ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน และคุณครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษาทุกท่านครับ
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ คุณครูประหยัด คำน้อย ตำแน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
      ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีเพิ่มเติม หน่วยการเรียนรู้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้ศึกษา นายประหยัด คำน้อย ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 
ภาพกิจกรรม
 
นักเรียนโรงเรียนแวงน้อยศึกษาและได้นำเสนอผลงานด้านโค้ดดิ้ง
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.๒๕ จังหวัดขอนแก่น
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม.25 จังหวัดขอนแก่น
 


สถานีข่าว ชาวดำแดง
 


ภาพการแข่งขัน งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
 

นายทวีศักดิ์ สมนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา และนายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ได้นำคณะครู และนักเรียน เข้าแข่งขัน และเป็นกรรมการตัดสินในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ซึ่งได้รับเกียรติจาก สพม.เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ดูแลและอำนวยความสะดวกการแข่งขัน กิจกรรมศิลป และนาฏศิลป์ ณ โรงเรียนนครขอนแก่น