.

โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สหวิทยาเขตแวงศิลาทอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
  หน้าหลัก    ข้อมูลครู บุคลากร 
ข้อมูลครู บุคลากร
 

 

ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ คำศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
 
 
   
นายวิมาน สีทน
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
 
นายไพจิต ไพศรี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
 
นายอนันท์ เขียวสี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043499060,
043499142
นางไพลิน ผิวโชติ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
043499060,
043499142
นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043499060,
043499142
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นางณัฐธยาน์ เขียวสี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นางสายสุวรรณ คำศรีแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นางอุไร ปาปะสา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
นางเนตรทอง เพียรแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043499060,
043499142
นายธวัชชัย ลาภไธสง
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นางดวงเนตร ใจชัยภูมิ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นายสุรพงษ์ ปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
043499060,
043499142
นายบัณฑิต ลักษณะภาวรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นางมยุรี สนเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
043499060,
043499142
นายมนัส นาคำ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
043499060,
043499142
นายยรรยง รัตนสมบูรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
นางสาวจุฑาภรณ์ เที่ยงมา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นายสรัชศิลป์ พิทักษ์พุทธ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นางเนตรณภา สีทอง 
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
043499060,
043499142
นายประยงค์ สีมาพล
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นางพลิดา พัฒนศานติ์
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นายประหยัด คำน้อย
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
043499060,
043499142
นางสาวนีนาถ ยวนทะเล
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
นางนฤมล ไสยสาลี
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
043499060,
043499142
นายสุรศักดิ์ บุญร่วม
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
043499060,
043499142
นายกฤษณา นาอุดม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ : พลศึกษา
 

นายสมเกียรติ  หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

นายเกษมรันต์   ขุนทิพย์ทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา

 
 


 
 
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 10 เมษายน 2564
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.234.221.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 296,385
 
โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น
311 ม.12 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230
Tel : 0434-4906-0
Email : เว็บมาสเตอร์ kaweenarin.msu@gmail.com 0896-2020-26